Ở SGTM chi dưới thì có hệ thống tĩnh mạch nông và sâu, nếu SGTM sâu thì cho đến nay để chữa khỏi là vô cùng khó khăn. Nếu bệnh nhân SGTM nông, trước đây trên thế giới việc điều trị khỏi là vô cùng khó khăn nhưng hiện nay đã có thể tiến hành các biện pháp can thiệp tĩnh mạch để giảm hẳn tình trạng SGTM nông bằng tiêm chất xơ vào, hoặc can thiệp nhiệt… sử dụng keo để điều trị khỏi hẳn bệnh SGTM nông mà nó đã bị hỏng ra khỏi hệ thống tĩnh mạch chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *